Katalog 2012

  • Korekta planów i programów nauczania dla Wydawnictwa Pedagogicznego OPERON, 14 zleceń (od I do VI), Grażyna Dobromilska (2012)
  • Korekta planów i programów nauczania kształcenia zawodowego Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Grażyna Dobromilska (2012)
  • TRANSAKCJE MIĘDZYNARODOWE W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH WDT, WNT, EKSPORT, IMPORT, USŁUGI stan prawny styczeń 2013 r., Rafał Styczyński
    Korekta, skład: Grażyna Dobromilska
    Projekt okładki: Grażyna Dobromilska (2012)