Korekta — Redakcja — Skład książek — Grafika


Nie wydaje mi się, by można było proponować samą usługę korekty bez redakcji.


Czym się różni korekta od redakcji tekstu?Redakcja tekstu


Redakcja tekstu – merytoryczne i stylistyczne opracowanie tekstu. Jest przygotowaniem językowym materiału do publikacji. Główną czynnością jest poprawienie całej budowy przyszłej publikacji poprzez nanoszenie poprawek między innymi gramatycznych, leksykalnych, stylistycznych, składniowych, logicznych czy też merytorycznych. Celem redakcji tekstu jest poprawa jakości przekazywanych informacji; ma to na celu dokładniejsze zrozumienie i przyswojenie tekstu dla odbiorcy.


Redakcji tekstu nie należy mylić z korektą tekstu, której celem jest tylko oznaczenie błędów takich, jak błędy ortograficzne, interpunkcyjne lub typograficzne i przez to wyeliminowanie tzw. usterek w tekście.


W procesie redagowania sprawdza się także tzw. realia występujące w tekście, między innymi:

 • użytą terminologię,
 • przytoczone daty i fakty,
 • dane statystyczne,
 • nazwiska ludzi wymienionych w tekście, nazwy geograficzne,
 • cytaty,
 • wzory.
 • Zadania wymienione powyżej realizuję.


  Na koszt usługi korekty-redakcji wpływa wyłącznie liczba znaków ze spacjami, a nie stopień trudności tekstu czy liczba wprowadzonych poprawek.

  NIE PRZYJMUJĘ korekty i składów wierszy, składów bajek oraz składów bez mojej korekty

  Nie wyróżniam dwóch zakresów pracy wycenianych osobno. KOREKTA i REDAKCJA jest to USŁUGA ŁĄCZNA. Obejmuje ona poprawianie tekstu w Wordzie w trybie zaznaczania zmian pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym (weryfikacja logiczna, treściowa i językowa), jak i merytorycznym.

  Krótko mówiąc, tekst ma się płynnie czytać i powinien być poprawny pod względem merytorycznym.

  Cena usługi KOREKTY/REDAKCJI obejmuje dwukrotne poprawianie błędów w trybie zaznaczania zmian. Przed drugą korektą Zamawiający otrzymuje tekst, by zaakceptować lub odrzucić poprawki. Ponowna korekta jest niezbędna w celu uchwycenia pełnego kontekstu po naniesionych zmianach. Wykonuję ją także na pełnym tekście. Jeżeli Zamawiający po drugim sprawdzeniu wprowadzi dodatkowe uzupełnienia w trybie śledzenia zmian, przeglądam te fragmenty i w razie potrzeby poprawiam. I tak pracujemy nad tekstem
  do otrzymania zadowalającej wersji przed składem.

  Nie można zamienić kolejności pracy korekta - skład na skład - korekta. Skład w InDesignie odbywa się na ostatecznej wersji tekstu uzgodnionej w Wordzie.

  Cena czynności SKŁADU obejmuje wyłącznie czynności przygotowania projektu układu graficznego wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu prostego, a także same czynności składu komputerowego w programie Adobe CC InDesign wg zaakceptowanego projektu. Skład odbywa się na ostatecznej wersji tekstu w Wordzie zaakceptowanej przez Zamawiającego.
  NIE UDOSTĘPNIAM składu z ilustracjami w pliku otwartym.

  Podane poniżej ceny są cenami NETTO

  Jestem osobą prywatną, współpracującą na umowę o dzieło z osobami prywatnymi lub firmami na umowę zlecenie wg kat. podatkowej 20% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku).
  Jeśli jest to z mojej strony projekt graficzny autorski z wykorzystaniem ilustracji moich (licencjonowanych) lub dostarczonych przez autora publikacji, w przypadku firm mogę podpisać umowę o prawie autorskim, tj. wg kat. podatkowej 50% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku). Wzory umów mam przygotowane.

  USŁUGACENA NETTO (zł)
  Korekta / redakcja (dwukrotna)

  Co to oznacza? Cena korekty/redakcji zawiera
  moje dwukrotne sprawdzanie tekstu
  od początku do końca w trybie śledzenia zmian
  i dodatkowe konsultacje GRATIS
  do uzyskania ostatecznej, zadowalającej wersji tekstu do składu.
  267,00 *,
  czyli 12 zł netto / str. maszynopisu
  standardowego (1800 znaków)
  (8 zł netto + 4 zł netto/ str. maszynopisu standardowego (178 zł + 89 zł netto))
  Dodatkowo przeprowadzone korekty 89,00 *,
  czyli 4 zł netto / str. maszynopisu
  standardowego (1800 znaków)
  Projekt layoutu, łamanie, skład prostej książki (beletrystyka,
  czyli tylko zwykły tekst)
  70,00 **
  Projekt layoutu, łamanie, skład książki zawierającej niewielką liczbę ilustracji90,00 **
  Projekt layoutu, łamanie, skład książki
  zawierającej ilustracje, ew. żywą paginę, przypisy, wypunktowania;
  ew. wymagana jest częsta zmiana stylu napisów
  110-160,00 **
  Projekt layoutu, łamanie, skład publikacji z fotografiami typu podręczniki, albumy, monografie, książki historyczne
  do sporządzenia wyceny przyjmuję łączną liczbę stron publikacji;
  nie wydzielam: osobne wyliczenie dla stron z ilustracjami,
  a osobne dla stron ze zwykłym tekstem,
  bo w celu umieszczenia we właściwym kontekście ilustracji, trzeba stale
  pracować z obszernymi fragmentami tekstu "przed" i "po"
  90-140/ str.
  wybór ceny z "widełek" po zapoznaniu się
  z materiałami dostarczonymi przez autora
  Projekt okładki300-1000
  Podane ceny projekt layoutu, łamania, składu z dodatkowymi elementami graficznymi obowiązują
  w tej wysokości, jeśli dostarczone zostaną pliki w gotowej postaci,
  nie wymagającej obróbki. Udzielam, oczywiście, wskazówek
  co do parametrów fotografii przeznaczonej do druku
  .
  Uwaga!

  * za arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami prozy, 700 linijek poezji;
  ** za arkusz drukarski, tj. 16 stron publikacji A5, B5; 8 stron publikacji A4, B4; dla publikacji w formacie A6, B6
  także przyjmuję do obliczeń 16 stron, bo stosuje się w niej dużo mniejszy stopień pisma, więc zakres prac
  dla takiej książki nie jest drastycznie różny od tego, jakiego wymaga porównywalna publikacja A5, B5;
  Trudno zakwalifikować wykonaną pracę jako umowę o dzieło, by ZUS jej nie zakwestionował.


  Poniżej zakres ingerencji, by dzieło zakwalifikować jako umowę o dzieło.


  Ważne, ile i co zmienisz w tekście.

  Znalazłam coś takiego na https://umowaodzielo.pl/redakcja-tekstu-korekta-dzielo-czy-zlecenie/


  /.../ Opinia serwisu Useme – agencji pracy zdalnej, która rozlicza freelancerów, zatrudniając ich na umowy o dzieło bądź umowy zlecenia.

  /…/ Jeżeli w ramach umowy o korektę będzie dochodziło do zmian, które będą ingerować w treść, np. poprzez dodanie nowych zdań, wprowadzenie podziałów zdań na nowe zdania, całkowite przeformułowanie zdań, to uważam, że jest to już umowa dzieło. Oczywiście, abyśmy mieli do czynienia z dziełem, takie zmiany nie mogłyby być marginalne.
  Przy umowie dotyczącej redakcji również należy w pierwszej kolejności ustalić, czy w ramach takiej umowy dochodzi do powstania czegoś nowego, czy też jedynie są podejmowane czynności stricte techniczno-organizacyjne.
  W cytowanym wyroku Sąd Najwyższy potwierdził, że nie można z góry założyć, że umowa redakcyjna będzie zawsze umową zlecenie. Wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób ma być ona realizowana.
  – Konkluzja jest więc prosta – dodaje Robert Włodarek. – Zmieniasz tylko przecinki, literówki, czyli robisz kosmetykę tekstu – rozliczasz to jako umowę zlecenia. Lecz jeśli w sposób istotny ingerujesz w kształt tekstu, znacznie go zmieniając pod względem gramatycznym itp. – rozliczasz się w ramach umowy o dzieło.

  Może zastanawiasz się, co to znaczy wydać książkę

  Wydać, krótko mówiąc, to zadbać o pulę numerów ISBN (International Standard Book Number), przygotować wersję elektroniczną
  lub do druku i zająć się sprzedażą.

  Jak zatem przygotowuje się książkę do druku czy w wersji elektronicznej?

  Jeśli twoim celem jest tylko publikacja w wersji elektronicznej, tzw. ebook, to po kolei musisz przejść przez następujące etapy:
  - zadbać o korektę i redakcję tekstu wykonaną przez profesjonalnego korektora/redaktora i uzgodnić z nim ostateczną postać
  - zadbać o skład publikacji w profesjonalnym oprogramowaniu do tego celu przeznaczonym, np. InDesign
  - zadbać o wersję elektroniczną publikacji

  To nie jest jednak prosty pdf. Pomogę ci w kontakcie ze sprawdzoną firmą generującą wersje epub i mobi,
  czyli formaty wymagane przez Amazon, Google Books czy platformę Apple.

  Co należy zrobić dalej? Chociaż to może nie twoje zadanie, lecz informatyka : )

  - wysłać na serwer wersje elektroniczne książki i miniaturę okładki + większy obrazek do wygodnego oglądania
  - umieścić okładkę i informację o możliwości zakupu książki w okienku księgarni internetowej lub na własnej stronie internetowej
     z podpiętym systemem płatności

  A teraz widziałabym raczej twoją aktywność
  - …zająć się marketingiem, aby klienci dowiedzieli się o możliwości nabycia publikacji :-)

  Jeśli została zaplanowana także publikacja w wersji drukowanej, a nie tylko elektronicznej

  pozostaje jeszcze etap druku przed umieszczeniem okładki w księgarni i podpięciem tego pod system płatności.

  Pomogę ci sformułować zapytanie o wycenę druku, a nawet uzupełnię za ciebie formularz
  na stronie drukarni
  , jeśli będziesz mieć z tym problem : )