Korekta — Redakcja — Skład książek — Grafika


Na koszt usługi korekty-redakcji wpływa wyłącznie liczba znaków ze spacjami, a nie stopień trudności tekstu
czy liczba wprowadzonych poprawek.

NIE PRZYJMUJĘ korekty i składów wierszy, składów bajek oraz składów bez mojej korekty

Nie wyróżniam dwóch zakresów pracy wycenianych osobno. KOREKTA i REDAKCJA jest to USŁUGA ŁĄCZNA. Obejmuje ona sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym (weryfikacja logiczna, treściowa i językowa), jak i merytorycznym.
Krótko mówiąc, tekst ma się płynnie czytać i powinien być poprawny pod względem merytorycznym.

Cena usługi KOREKTY/REDAKCJI obejmuje dwukrotne poprawianie błędów w trybie zaznaczania zmian. Przed drugą korektą Zamawiający otrzymuje tekst, by zaakceptować lub odrzucić poprawki. Ponowna korekta jest niezbędna w celu uchwycenia pełnego kontekstu po naniesionych zmianach. Jeżeli Zamawiający po drugim sprawdzeniu wprowadzi dodatkowe uzupełnienia w trybie śledzenia zmian, przeglądam te fragmenty i w razie potrzeby dokonuję poprawek. W ten sposób przygotowujemy razem ostateczny tekst do składu.
Zamawiający może dysponować poprawionym tekstem wg własnego uznania.

Cena czynności SKŁADU obejmuje wyłącznie czynności przygotowania projektu układu graficznego wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu prostego, a także same czynności składu komputerowego w programie InDesign CC wg zaakceptowanego projektu. Skład odbywa się na ostatecznej wersji tekstu w Wordzie zaakceptowanej przez Zamawiającego.
NIE UDOSTĘPNIAM składu z ilustracjami w pliku otwartym.

Podane poniżej ceny są cenami NETTO

Pracuję na umowę o dzieło wg kat. podatkowej 20% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku).
Jeśli jest to z mojej strony projekt graficzny autorski z wykorzystaniem ilustracji moich (licencjonowanych) lub dostarczonych przez autora publikacji, w przypadku firm mogę podpisać umowę o prawie autorskim, tj. wg kat. podatkowej 50% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku). Wzory umów mam przygotowane.

USŁUGACENA NETTO (zł)
Korekta / redakcja (dwukrotna)
267,00 *,
czyli 12 zł netto / str. maszynopisu
standardowego (1800 znaków)
Dodatkowo przeprowadzone korekty 89,00 *,
czyli 4 zł netto / str. maszynopisu
standardowego (1800 znaków)
Skład prostej książki (beletrystyka, czyli tylko zwykły tekst)60,00 **
Skład książki z niewielkimi utrudnieniami,
zawierającej niewielką liczbę ilustracji, żywą paginę,
niewielką liczbę wypunktowań itp.
70,00 **
Skład książki skomplikowanej,
zawierającej niewielką liczbę ilustracji; żywą paginę, przypisy,
wypunktowania, tabele, wzory, diagramy
120,00 **
Skład publikacji z fotografiami (podręczniki, albumy, monografie)
do sporządzenia wyceny przyjmuję łączną liczbę stron publikacji;
nie wydzielam: osobne wyliczenie dla stron z ilustracjami,
a osobne dla stron ze zwykłym tekstem,
bo w celu umieszczenia we właściwym kontekście ilustracji, trzeba stale
pracować z obszernymi fragmentami tekstu "przed" i "po"
50-70/ str.
wybór ceny z "widełek" po zapoznaniu się
z materiałami dostarczonymi przez autora
Projekt okładki300-1000
Skład publikacji z tekstem anglojęzycznym wg składu wersji polskiej;
nie jestem tłumaczem
160 **
Podane ceny składu z dodatkowymi elementami graficznymi obowiązują
w tej wysokości, jeśli dostarczone zostaną pliki w gotowej postaci,
nie wymagającej obróbki. Udzielam, oczywiście, wskazówek co do parametrów
fotografii przeznaczonej do druku
.
Dopuszczam wykonanie w ramach ustalonej ceny niewielkiej edycji zdjęć,
z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamienianiu
projektów komputerowych na bardzo dobrej jakości wydruki w drukarni.
Obejmuje to: ustawienie rozmiaru, rozdzielczości i trybu pracy;
prostą obróbkę, by fotografia została wydrukowana prawidłowo,
typu zmiana jasności i kontrastu, zamiana na tryb CMYK w moich ustawieniach
w Adobe Photoshop CC.

Uwaga!
Dodatkowe usługi graficzne: Mogę usuwać kurz, plamy i rysy z fotografii,
prostować je; mogę rysować diagramy w Corelu X6,
a także, jeśli to możliwe, zamieniać bitmapy na rysunki wektorowe.
Mogę wykorzystywać fotografie i rysunki wektorowe z płatnego serwisu
Depositphotos, gdzie często wykupuję abonament.
wymaga to odrębnej wyceny nie ujętej
w cenniku

* za arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami prozy, 700 linijek poezji;
** za arkusz drukarski, tj. 16 stron publikacji A5, B5; 8 stron publikacji A4, B4; dla publikacji w formacie A6, B6
także przyjmuję do obliczeń 16 stron, bo stosuje się w niej dużo mniejszy stopień pisma,
więc liczba stron takiej książki nie jest drastycznie różna od liczby stron porównywalnej publikacji A5, B5;

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie, co to znaczy wydać książkę :-(

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie,
co to znaczy wydać książkę :-(

Wydać, krótko mówiąc, to zadbać o pulę numerów ISBN (International Standard Book Number), przygotować wersję do druku i zająć się sprzedażą.

Następny problem :-(
Ale jak się przygotowuje książkę do druku czy w wersji elektronicznej?

Jeśli twoim celem jest tylko publikacja w wersji elektronicznej, tzw. ebook, to po kolei musisz przejść przez następujące etapy:
- zrobić korektę tekstu i uzgodnić jego ostateczną postać,
- zrobić skład publikacji w programie do tego celu przeznaczonym, np. InDesign,
- nadać numer ISBN,
- wysłać na serwer pdf-a i miniaturę okładki + większy obrazek do wygodnego oglądania,
- umieścić okładkę i informację o możliwości zakupu książki w okienku księgarni internetowej z podpiętym systemem
     płatności
- i… zająć się marketingiem, aby klienci dowiedzieli się o możliwości zakupu :-)

Nie ma możliwości zamiany etapów miejscami, czyli zamiast korekta - skład,
wykonanie sekwencji skład - korekta.
Przygotowanie tekstu w określonym formacie strony i uzgodnionym fontem odbywa się na tekście poprawnym, OSTATECZNEJ JEGO WERSJI.

Jeśli została zaplanowana także publikacja w wersji książkowej, a nie tylko elektronicznej, to pozostaje jeszcze etap druku
przed umieszczeniem okładki w księgarni i podpięciem tego pod system płatności.

A potem już tylko pakowanie tych pachnących egzemplarzy zadowolonym czytelnikom, którzy podali swoje dane
i sięgnęli po portfel :-)

I tyle:-)