Korekta — Redakcja — Skład książek — Grafika

Na koszt usługi korekty-redakcji wpływa wyłącznie liczba znaków ze spacjami, a nie stopień trudności tekstu czy liczba wprowadzonych poprawek


Nie wyróżniam dwóch zakresów pracy wycenianych osobno: korekta i redakcja. Jest to usługa łączna. Obejmuje ona sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), jak i leksykalno-stylistycznym (weryfikacja logiczna, treściowa i językowa).

Korekta obejmuje poprawianie błędów w trybie zaznaczania zmian, także drugą moją korektę po sobie z wydruku oraz sprawdzenie poprawek autora po mojej korekcie (w tym dyskusję nad przyjętym rozwiązaniem oraz odniesienia do moich komentarzy z sugestiami zmian i uzupełnień).

Skład obejmuje przygotowanie projektu układu graficznego wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu prostego, a także sam skład komputerowy w programie InDesign CS6 wg zaakceptowanego projektu.

Fotografie: włączenie do składu fotografii odbywa się w ramach wyceny dla projektu zależnej od jego stopnia skomplikowania. Obejmuje ustawienie rozmiaru, rozdzielczości i trybu pracy; prostą obróbkę, by fotografia została wydrukowana prawidłowo, typu zmiana jasności
i kontrastu; a także umieszczenie fotografii w składzie, zgodnie z ustaleniami z autorem.

Dodatkowe usługi graficzne: Mogę usuwać kurz, plamy i rysy z fotografii, prostować je; mogę rysować diagramy w Corelu X6, a także, jeśli to możliwe, zamieniać bitmapy na rysunki wektorowe. Wymaga to odrębnej wyceny nie ujętej w cenniku.

Podane ceny są cenami NETTO

.

Pracuję na umowę o dzieło; wg kat. podatkowej 20% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku).
Jeśli jest to z mojej strony projekt graficzny autorski z wykorzystaniem ilustracji moich (licencjonowanych) lub dostarczonych przez autora publikacji, w przypadku firm mogę podpisać umowę o prawie autorskim, tj. wg kat. podatkowej 50% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku). Wzory umów mam przygotowane.

USŁUGACENA (zł)
Korekta jednokrotna 80,00 *
Korekta bardzo trudnego tekstu,
z licznymi błędami
6-10,00 / str.
Korekta podstrony internetowej6,00 / str.
Skład prostej książki (beletrystyka)39,00 **
Skład książki z żywą paginą z niewielkimi utrudnieniami
(typu poradnik; zawierającej niewielką ilość ilustracji, przypisów, wypunktowań itp.)
67,00 **
Skład skomplikowany
(tekst z niewielką ilością ilustracji; zawierający żywą paginę, przypisy,
wypunktowania, tabele, wzory, diagramy,
często zmieniające się style, np. w projektach dwujęzycznych, itp.)
97,00 **
Skład publikacji z fotografiami (albumy)40-80 / str.
Skład publikacji z tekstem anglojęzycznym140 **
Projekt okładki300-1000
Przepisywanie rękopisu6,00 / str.

* za arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami prozy, 700 linijek poezji;
** za arkusz drukarski, tj. 16 stron publikacji A5, B5; 8 stron publikacji A4, B4;
dla publikacji w formacie A6, B6 także przyjmuję do obliczeń 16 stron;

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie, co to znaczy wydać książkę :-(

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie,
co to znaczy wydać książkę :-(

Wydać, krótko mówiąc, to zadbać o pulę numerów ISBN (International Standard Book Number), przygotować wersję do druku i zająć się sprzedażą.

Następny problem :-(
Ale jak się przygotowuje książkę do druku czy w wersji elektronicznej?

Po kolei należy przejść przez następujące etapy:
- zrobić korektę tekstu i uzgodnić jego ostateczną postać,
- zrobić skład publikacji w programie do tego celu przeznaczonym, np. InDesign, chociaż dla prostych książek
     dopuszczam możliwość sformatowania tekstu w edytorze Word, a nawet umieściłam w swoim blogu DTP instrukcję
     "Jak złożyć książkę w Wordzie?",
- nadać numer ISBN,
- wysłać na serwer pdf-a i miniaturę okładki + większy obrazek do wygodnego oglądania,
- umieścić okładkę i informację o możliwości zakupu książki w okienku księgarni internetowej - z podpiętym systemem
     płatności
- i… zająć się marketingiem, aby klienci dowiedzieli się o możliwości zakupu :-)

Nie ma możliwości zamiany etapów miejscami, czyli zamiast korekta - skład,
wykonanie sekwencji skład - korekta.
Przygotowanie tekstu w określonym formacie strony i uzgodnionym fontem odbywa się na tekście poprawnym, OSTATECZNEJ JEGO WERSJI.

Jeśli została zaplanowana także publikacja w wersji książkowej, a nie tylko elektronicznej, to pozostaje jeszcze etap druku
przed umieszczeniem okładki w księgarni i podpięciem tego pod system płatności.

A potem już tylko pakowanie tych pachnących egzemplarzy zadowolonym czytelnikom, którzy podali swoje dane
i sięgnęli po portfel :-)

I tyle:-)