Korekta — Redakcja — Skład książek — Grafika

Na koszt usługi korekty-redakcji wpływa wyłącznie liczba znaków ze spacjami, a nie stopień trudności tekstu czy liczba wprowadzonych poprawek


Nie wyróżniam dwóch zakresów pracy wycenianych osobno. KOREKTA i REDAKCJA jest to USŁUGA ŁĄCZNA. Obejmuje ona sprawdzenie tekstu pod względem zarówno językowym (ortografia, gramatyka, interpunkcja), leksykalno-stylistycznym (weryfikacja logiczna, treściowa i językowa), jak i merytorycznym.

Cena usługi KOREKTY obejmuje poprawianie błędów w trybie zaznaczania zmian, także drugą moją korektę po sobie z wydruku oraz sprawdzenie poprawek autora po mojej korekcie (w tym dyskusję nad przyjętym rozwiązaniem oraz odniesienia do moich komentarzy
z sugestiami zmian i uzupełnień). Zamawiający może dysponować ostateczną wersją po korekcie wg własnego uznania.

Cena czynności SKŁADU obejmuje wyłącznie czynności przygotowania projektu układu graficznego wnętrza książki, propozycję stylu nagłówków i tekstu prostego, a także same czynności składu komputerowego w programie InDesign CC wg zaakceptowanego projektu. NIE UDOSTĘPNIAM składu w pliku otwartym.
Mogę sprzedać licencję na wykorzystanie pliku otwartego po podpisaniu odrębnej umowy o warunkach udostępnienia.

OKŁADKA wg MOJEGO PROJEKTU może być wykorzystana wyłącznie na potrzeby promowania książki, którą dla autora przygotowałam do dystrybucji elektronicznej lub poprzez księgarnie stacjonarne.
Mogę sprzedać plik jpg lub psd z warstwami po podpisaniu umowy.

Podane ceny są cenami NETTO

.

Pracuję na umowę o dzieło; wg kat. podatkowej 20% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku).
Jeśli jest to z mojej strony projekt graficzny autorski z wykorzystaniem ilustracji moich (licencjonowanych) lub dostarczonych przez autora publikacji, w przypadku firm mogę podpisać umowę o prawie autorskim, tj. wg kat. podatkowej 50% kosztów uzyskania przychodu (kwoty wolnej od podatku). Wzory umów mam przygotowane.

USŁUGACENA (zł)
Korekta jednokrotna 80,00 *
Skład prostej książki (beletrystyka)47,00 **
Skład książki z żywą paginą z niewielkimi utrudnieniami
(typu poradnik; zawierającej niewielką ilość ilustracji, przypisów, wypunktowań itp.)
67,00 **
Skład skomplikowany
(tekst z niewielką ilością ilustracji; zawierający żywą paginę, przypisy,
wypunktowania, tabele, wzory, diagramy,
często zmieniające się style, np. w projektach dwujęzycznych, itp.)
97,0-127,00 **
wybór ceny z "widełek" po zapoznaniu się
z materiałami dostarczonymi przez autora
Skład publikacji z fotografiami (bajki dla dzieci, podręczniki, albumy)
do sporządzenia wyceny przyjmuję łączną liczbę stron publikacji;
nie wydzielam: osobne wyliczenie dla stron z ilustracjami,
a osobne dla stron ze zwykłym tekstem,
bo w celu umieszczenia we właściwym kontekście ilustracji, trzeba stale
pracować z obszernymi fragmentami tekstu "przed" i "po"
12-16/ str. (bajki)
40-80/ str.
wybór ceny z "widełek" po zapoznaniu się
z materiałami dostarczonymi przez autora
Projekt okładki300-1000
Skład publikacji z tekstem anglojęzycznym140 **
Podane ceny składu z dodatkowymi elementami graficznymi obowiązują
w tej wysokości, jeśli dostarczone zostaną pliki w gotowej postaci,
nie wymagającej obróbki. Udzielam, oczywiście, wskazówek co do parametrów
fotografii przeznaczonej do druku
.
Dopuszczam wykonanie w ramach ustalonej ceny niewielkiej edycji zdjęć,
z uwagi na moje wieloletnie doświadczenie praktyczne w zamienianiu
projektów komputerowych na bardzo dobrej jakości wydruki w drukarni.
Obejmuje to: ustawienie rozmiaru, rozdzielczości i trybu pracy;
prostą obróbkę, by fotografia została wydrukowana prawidłowo,
typu zmiana jasności i kontrastu, zamiana na tryb CMYK w moich ustawieniach
w Adobe Photoshop dla druku w Europie.

Uwaga!
Dodatkowe usługi graficzne: Mogę usuwać kurz, plamy i rysy z fotografii,
prostować je; mogę rysować diagramy w Corelu X6,
a także, jeśli to możliwe, zamieniać bitmapy na rysunki wektorowe.
Mogę wykorzystywać fotografie i rysunki wektorowe z płatnego serwisu
Depositphotos, gdzie często wykupuję abonament.
wymaga to odrębnej wyceny nie ujętej
w cenniku
Przepisywanie rękopisu6,00 / str.
Korekta bardzo trudnego tekstu,
z licznymi błędami
6-10,00 / str.
Korekta podstrony internetowej6,00 / str.

* za arkusz wydawniczy, tj. 40 000 znaków ze spacjami prozy, 700 linijek poezji;
** za arkusz drukarski, tj. 16 stron publikacji A5, B5; 8 stron publikacji A4, B4; dla publikacji w formacie A6, B6
także przyjmuję do obliczeń 16 stron, bo stosuje się w niej dużo mniejszy stopień pisma,
więc ilość stron takiej książki nie jest drastycznie różna od ilości stron porównywalnej publikacji A5, B5;

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie, co to znaczy wydać książkę :-(

Kiedyś zetknęłam się z problemem, że autor, z którym przystępuję do współpracy, nie rozumie,
co to znaczy wydać książkę :-(

Wydać, krótko mówiąc, to zadbać o pulę numerów ISBN (International Standard Book Number), przygotować wersję do druku i zająć się sprzedażą.

Następny problem :-(
Ale jak się przygotowuje książkę do druku czy w wersji elektronicznej?

Jeśli twoim celem jest tylko publikacja w wersji elektronicznej, tzw. ebook, to po kolei musisz przejść przez następujące etapy:
- zrobić korektę tekstu i uzgodnić jego ostateczną postać,
- zrobić skład publikacji w programie do tego celu przeznaczonym, np. InDesign, chociaż dla prostych książek
     dopuszczam możliwość sformatowania tekstu w edytorze Word, a nawet umieściłam w swoim blogu DTP instrukcję
     "Jak złożyć książkę w Wordzie?",
- nadać numer ISBN,
- wysłać na serwer pdf-a i miniaturę okładki + większy obrazek do wygodnego oglądania,
- umieścić okładkę i informację o możliwości zakupu książki w okienku księgarni internetowej z podpiętym systemem
     płatności
- i… zająć się marketingiem, aby klienci dowiedzieli się o możliwości zakupu :-)

Nie ma możliwości zamiany etapów miejscami, czyli zamiast korekta - skład,
wykonanie sekwencji skład - korekta.
Przygotowanie tekstu w określonym formacie strony i uzgodnionym fontem odbywa się na tekście poprawnym, OSTATECZNEJ JEGO WERSJI.

Jeśli została zaplanowana także publikacja w wersji książkowej, a nie tylko elektronicznej, to pozostaje jeszcze etap druku
przed umieszczeniem okładki w księgarni i podpięciem tego pod system płatności.

A potem już tylko pakowanie tych pachnących egzemplarzy zadowolonym czytelnikom, którzy podali swoje dane
i sięgnęli po portfel :-)

I tyle:-)